ОТВОРЕН ПОВИК: КАКО ДА ЈА СПАСИМЕ ХРАНАТА ОД ФРЛАЊЕ?

 • Сте забележале дека во вашиот дом, градинка, училиште, кафетерија или омилен локал се фрла храна?
 • Сметате дека фрлањето храна може да се избегне?
 • Имате идеја како?
 • Имате порака за оние кои фрлаат храна?
 • Сакате да им покажете дека „на храната, местото не и е на депонија“?
 • Знаете кому и како да помогнете со донирање на вишокот здрава и безбедна храна?
 • Сметате дека вашата општина, град, Влада, Собрание треба да го спречат фрлањето?

ТОГАШ,
ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕТЕ ЕДЕН ОД НАШИТЕ БАНКАРИ СО ХРАНА

II. К А К О

 • Соберете свој тим од ученици, студенти, колеги, пријатели;
 • Истражете го проблемот со фрлањето храна во земјата, во вашата градинка, училиште, факултет или соседство;
 • Разговарајте за најдобрите начини да се спаси храната од фрлање;
 • Прашајте, зошто храната во вашиот дом, градинка, училиште, кафетерија или омилен локал се фрла?
 • Направете план, осмислете цели и започнете со вашата мала акција против фрлање храна;
 • Разговарајте со сите оние кои треба да сопрат со фрлањето храна;
 • Понудете им опции – што со вишокот храна?
 • Покажете им како да бидат хумани – организирајте акции за собирање и редистрибуција на вишок храна до сиромашните;
 • Осмислете ја својата креативна и инспиративна порака и ставете ја на хартија;
 • Раскажете ни за вашата акција на не помалку од една страница А4 формат (word документ);
 • Фотографирајте ги сите интересни моменти од вашата акција и тим;
 • Испратете ни ги на contact@wsseffectmk.org или на Facebook страната.

II. Ш Т О  П О Т О А

Чекајте да ве контактираме. Најинтересните и најкреативните идеи, пораки и приказни ќе се најдат во нашиот Готвач со најдобри идеи против фрлањето храна. Публикацијата во 500 копии ќе ја испратиме до градоначалниците, Владата, Собранието, амбасадите во земјата и најдобрите банкари со храна на Балканот и во Европа. Познавате и други кои треба да слушнат за вашата мала акција? Споделете.

III. П Р А В О  Н А  У Ч Е С Т В О

 • градинки
 • основни и средни училишта
 • факултети
 • ученици и студенти
 • наставници/професори

IV. Р О К  З А  П Р И Ј А В У В А Њ Е

Четврток, 30. април 2020 година

***

Не заборавајте да оставите информации за контакт и информации за вашиот тим – градинка, училиште, факултет и сл.

За повеќе информации, како и за пријавување: stojne@wsseffectmk.org, 076-669-565  и Facebook.

Побрзајте.

Бидете првите и најдобрите.

Инспирирајте хуманост.

 

З А Е Д Н О  П Р О Т И В  Г Л А Д О Т  И  Ф Р Л А Њ Е Т О  Х Р А Н А

Банка за храна МК е невладина хуманитарна организација која постои од 2011 година. До денес, организацијата има спроведено десетици акции за собирање на вишок храна и редистрибуирано стотици тони храна до најсиромашните граѓани во земјата. Од 2018. организацијата заедно со своите партнери, Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европската федерација на Банки за храна го спроведуваат ВСС Ефект проектот, финансиран од Европската Унија. Со цел да го промовираат банкарството со храна и да создадат подобри услови за поуспешно банкарство со храна во земјата, организациите спроедуваат низа активности меѓу кои е и повикот за банкари со храна и спомената публикација. Публикацијата како и повикот треба да ги поттикнат младите, градинките, училиштата и факултетите да се приклучат во акцијата против фрлањето  храна. Бидете и вие дел од семејството банкари со храна.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt