WSS JOINING THE FOOD BANKING “BLUES-4-PEOPLE” CAMPAIGN

On June 24 2020, WSS Effect team has published the newly released video produced by Food Bank MK and Eden na eden. The video is one of the many promo messages created by the Food Banks across Europe which aims to in support of the work of the European food bankers during the Covid-19. The campaign was initiated by the original Blues Brothers (Blues4People) band and the European Food Bank Federation (FEBA).

As a result of the Covid-19 and the social and economic impact on businesses and people’s financial security, Food Banks in Europe including North Macedonia have faced serious challenges to maintain their operations and reach most of the people in need. During these months, Food Banks have reported 2 to 3 times rise in numbers of people requesting food aid. In the country, Food Bank MK has faced similar hardships, also. The struggle to save, collect and redistribute surplus food during the time period while protecting people from the spread of the virus has been main objective of the entire team of the organization, including the teams of the 18+ organizations which operate within Food Bank MK’s network.

Please watch the video here and do not forget to support Food Bank MK via surplus food donation.

На 24 јуни 2020 година, тимот на ВСС Ефект го промовираше најновото видео на Банка за храна МК и „Еден на еден“. Видеото е една од многуте пораки креирани од Банките за храна ширум Европа, кои целат да ја поддржат работата на Европските банкари со храна за време на Ковид-19. Кампањата беше иницирана од оригиналниот Блуз брадерс бенд (БлузЗаЛуѓе) и Европската федерација на Банки за храна (ФЕБА).

Како резултат на Ковид-19 и социо-економските последици што вирусот ги остави врз бизнисите и финансиската сигурност на луѓето, Банките за храна во Европа вклучително и во Северна Македонија се соочија со сериозен предизвик за да се одржат активни и да стигнат до повеќемина крајни корисници. Во овие месеци, банките известуваа за зголемен број на апели за помош со храна и за два до три пати. Во земјата, Банка за храна МК се соочува со сличен проблем. Борбата да се спаси, собере и редистрибуира вишокот храна додека истовремено се води грижа за здравјето на луѓето и нивна заштита од ширење на корона вирусот е една од клучните цели во овој период за целиот тим на организацијата, вклучително и за тимовите на другите 18+ организации кои работат во рамки на мрежата на Банка за храна МК.

За да го погледнете видеото, кликнете на следниот линк. И, не заборавајте да ја поддржите Банка за храна МК со донација на вишок храна.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt