PENDAROVSKI ON A MEETING WITH WSS AND FEBA: WE SHOULD SHARE THE SURPLUS FOOD

On October 9, 2019, representatives of WSS Effect – Food Bank MK and the the European Food Banks Federation (FEBA) held a meeting with the president of the Republic of North Macedonia, Mr. Stevo Pendarovski. The meeting was held within the EU funded WSS Effect action at the presidential residence “Vila Vodno”. Same as with the meeting with the vice-president of the Parliament, Mr. Goran Misovski, the goal of the meeting was to inform the president about FEBA’s mission including to discuss the food banking in the country and the possible collaboration.

На 9. октомври 2019 година, претставници на ВСС Ефект – Банка за храна МК и Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА) одржаа средба со претседателот на Република Северна Македонија, г. Стево Пендаровски. Средбата која беше организирана во рамки на ВСС Ефект проектот финансиран од Европска унија, имаше за цел да ја презентира мисијата на ФЕБА како и да овозможи разговор помеѓу присутните на тема банкарство со храна во земјата и соработка.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt