0

ПОВИК ЗА ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ХРАНА ЗА СИТЕ – БАНКА ЗА ХРАНА МК (БХМК) како имплементатор на ВСС Ефект проектот поддржан од Европската Унија спoред Договор за грант во рамки на ИПА 2016-2017 EuropeAid/155322/DD/ACT/MK [...]

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt