ОТВОРЕН ПОВИК: КАКО ДА ЈА СПАСИМЕ ХРАНАТА ОД ФРЛАЊЕ?

 • Сте забележале дека во вашиот дом, градинка, училиште, кафетерија или омилен локал се фрла храна?
 • Сметате дека фрлањето храна може да се избегне?
 • Имате идеја како?
 • Имате порака за оние кои фрлаат храна?
 • Сакате да им покажете дека „на храната, местото не и е на депонија“?
 • Знаете кому и како да помогнете со донирање на вишокот здрава и безбедна храна?
 • Сметате дека вашата општина, град, Влада, Собрание треба да го спречат фрлањето?

ТОГАШ,
ВРЕМЕ Е ДА СТАНЕТЕ ЕДЕН ОД НАШИТЕ БАНКАРИ СО ХРАНА

II. К А К О

 • Соберете свој тим од ученици, студенти, колеги, пријатели;
 • Истражете го проблемот со фрлањето храна во земјата, во вашата градинка, училиште, факултет или соседство;
 • Разговарајте за најдобрите начини да се спаси храната од фрлање;
 • Прашајте, зошто храната во вашиот дом, градинка, училиште, кафетерија или омилен локал се фрла?
 • Направете план, осмислете цели и започнете со вашата мала акција против фрлање храна;
 • Разговарајте со сите оние кои треба да сопрат со фрлањето храна;
 • Понудете им опции – што со вишокот храна?
 • Покажете им како да бидат хумани – организирајте акции за собирање и редистрибуција на вишок храна до сиромашните;
 • Осмислете ја својата креативна и инспиративна порака и ставете ја на хартија;
 • Раскажете ни за вашата акција на не помалку од една страница А4 формат (word документ);
 • Фотографирајте ги сите интересни моменти од вашата акција и тим;
 • Испратете ни ги на contact@wsseffectmk.org или на Facebook страната.

II. Ш Т О  П О Т О А

Чекајте да ве контактираме. Најинтересните и најкреативните идеи, пораки и приказни ќе се најдат во нашиот Готвач со најдобри идеи против фрлањето храна. Публикацијата во 500 копии ќе ја испратиме до градоначалниците, Владата, Собранието, амбасадите во земјата и најдобрите банкари со храна на Балканот и во Европа. Познавате и други кои треба да слушнат за вашата мала акција? Споделете.

III. П Р А В О  Н А  У Ч Е С Т В О

 • градинки
 • основни и средни училишта
 • факултети
 • ученици и студенти
 • наставници/професори

IV. Р О К  З А  П Р И Ј А В У В А Њ Е

Четврток, 30. април 2020 година

***

Не заборавајте да оставите информации за контакт и информации за вашиот тим – градинка, училиште, факултет и сл.

За повеќе информации, како и за пријавување: stojne@wsseffectmk.org, 076-669-565  и Facebook.

Побрзајте.

Бидете првите и најдобрите.

Инспирирајте хуманост.

 

З А Е Д Н О  П Р О Т И В  Г Л А Д О Т  И  Ф Р Л А Њ Е Т О  Х Р А Н А

Банка за храна МК е невладина хуманитарна организација која постои од 2011 година. До денес, организацијата има спроведено десетици акции за собирање на вишок храна и редистрибуирано стотици тони храна до најсиромашните граѓани во земјата. Од 2018. организацијата заедно со своите партнери, Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европската федерација на Банки за храна го спроведуваат ВСС Ефект проектот, финансиран од Европската Унија. Со цел да го промовираат банкарството со храна и да создадат подобри услови за поуспешно банкарство со храна во земјата, организациите спроедуваат низа активности меѓу кои е и повикот за банкари со храна и спомената публикација. Публикацијата како и повикот треба да ги поттикнат младите, градинките, училиштата и факултетите да се приклучат во акцијата против фрлањето  храна. Бидете и вие дел од семејството банкари со храна.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt