ОДЛОЖЕН ПОВИКОТ ЗА ИДЕИ: „КАКО ДА ЈА СПАСИМЕ ХРАНАТА ОД ФРЛАЊЕ?“

На 12 март 2020 година, тимот на WSS Effect проектот донесе едногласна одлука за одлагање на повикот за најдобри идеи на млади: „Како да ја спасиме храната од фрлање?“

Повикот беше објавен на веб и Facebook страната на проектот (линк), и истиот имаше за цел да ги вклучи младите, училиштата, градинките и факултетите во размена на идеи за поуспешно банкарството со храна и, генерално, поефикасно спасување и искористување на вишокот храна.

Одлуката за одлагање на повикот уследи по Заклучокот на Владата на РСМ од 10 март 2020 година за привремено, 14-дневно прекинување на воспистно-образовниот процес и настава во сите детски градинки, основни, средни училишта, високо-образовни установи и сл.
Повикот ќе биде повторно отворен за идеи во следниот период. Информациите за истото ќе бидат достапни на веб и Facebook страната.

Бидете во тек.

WSS Effect проектот е тригодишна кампања и акција на Банка за храна МК и партнерите за унапредување на банкарството со храна во земјата, подигнување на свеста на јавноста за проблемите со фрлање храна и гладот, како и потребата од закон за донирање вишок храна кој ќе поттикне повеќе донации. Проектот е финансиран од Европската Унија.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt