КОЛКУ АПЛИКАНТИ ДА ПОДДРЖИМЕ? – КОНСУЛТАТИВНА СРЕДБА СО ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На 7. јуни 2019 година (петок) – тимот на ВСС Ефект проект -финансиран од Европска унија- организирааше консултативна средба со организациите-апликанти на повикот за мал грант (објавен на 1. февруари 2019 година). Консултативната средба беше организирана со цел да се презентираат и дискутираат препораките на тричлената комисија од евалуатори, кои во текот на април 2019 година ги оценија и соодветно ги рангираа десетте апликации, кои пристигнаа до канцеларијата на WSS Effect – Банка за храна МК. На состанокот присуствуваа 23 претставници на граѓанските организации, инаку членки на неформалната Коалиција за борба против гладот и фрлањето храна (КПГ). За време на средбата, организациите ја дискутираа можноста да бидат поддржани сите 10 предлог-акции доколку организациите направат соодветни корекции, дополнувања и измени во буџетот и наративот од апликацијата. Рокот за поднесување на корегираните документи е 13. јуни 2019 година (до крајот на денот). Одлуката за финансирање ќе биде донесена не подоцна од 17. јуни 2019 година.

Листата на организации кои аплицираа на повикот, и кои се дел од КПГ:

1. Организација за одржлив развој (КОР) и Ромски центар Романистан, Скопје
2. Еурохуман Интернационал, Скопје
3. ЗГ „Љубезност“ и Новинари за човекови права, Скопје
4. „House of Hope” и Фондација за локален развој и демократија (ФОКУС), Велес
5. Еднакви за сите, Кочани и КХАМ, Делчево
6. МИДС и Глобал, Битола
7. Младинска алијанса Тетово и ДРИТА АГВ Гостивар
8. Еко живот Кавадарци
9. ГИЗ Свети Николе и Национален Рома центар Куманово
10. Бирлик Јекипе Велес и Златно перо Битола

ВСС Ефект проект е тригодишна кампања и акција против фрлање храна и за донирање на вишок храна. Проектот е финансиран од Европска унија преку ИПА програмата за граѓански организации и медиуми 2016-2017. Проектот го имплементираат Банка за храна МК, Организација на жени од Струмица, СИБАХЕ – Словенечка Банка за храна и Европска федерација на Банки за храна (ФЕБА).

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt